index, follow
Головна - Голові Вищого адміністративного суду України
Голові Вищого адміністративного суду України
П р а в о в и й     з а х и с т    в і й с ь к о в о с л у ж б о в ц і в

тел. (044) 592-36-33, факс. 549-19-51, http//zahist-mil.kiev.ua

Вих. 33/11/10                                                                                    « 05 » листопада  2010 р.

Голові Вищого адміністративного суду України

Пасенюку Олександру Михайловичу

Шановний Олександре Михайловичу.

Адміністративними судами різних інстанцій під час розгляду соціальних, пенсійних спорів таких, як надбавки "дітям війни", пенсії та додаткові пенсії за шкоду заподіяну здоров'ю "чорнобильцям" та ін.., визначаючи дії суб'єктів владних повноважень протиправними, в той же час обмежують порушення прав громадян датою винесення судового рішення, зазначаючи при цьому про неможливість задоволення позивних вимог на майбутнє.

Таке ставлення адміністративних судів не тільки порушує закон, а й примушує позивачів знову звертатися до суду за захистом своїх прав і створює велике навантаження на суди.

Рішення адміністративного суду від імені держави повинно усувати спір між сторонами та вирішувати питання про захист прав та охоронюваних законом інтересів громадян.

Такі рішення, виходячи з загальних норм права повинно бути виключними, тобто його неможливо повторно порушити і розглянути справу, яка вже була предметом адміністративної справи, і в якій постановлено відповідне рішення.

Постановою суду вирішується матеріально-правовий спір по суті, який є об'єктом процесу, з метою остаточного встановлення і захисту прав та інтересів суб'єктів цього спору і не має залежати від настання чи ненастання певних умов, тобто рішення суду повинно бути безумовним.

Рішення судів із застосуванням обмеження його виконання кінцевою датою не вирішує вищезазначені спори, таким чином створюється нескінченний судовий процес, оскільки, з наступного дня за днем винесення постанови суду права даної категорії громадян знову порушуються і за захистом їх потрібно знов звертатися до суду.

На приклад, задовольняючи позовні вимоги «дітей війни» зазначаючи кінцеву дату проведення перерахунку даних підвищень до пенсії, вони вже третє подають адміністративні позови до судів.

Вважаємо, що правильним і законним було б в результативній частині рішень судів при визнанні дій протиправними суб'єкта владних повноважень зобов'язувати їх здійснювати пенсійні або соціальні виплати згідно чинного законодавства, не зазначаючи кінцеву дату здійснення таких дій.

У разі погодження з нашою позицією, просимо надати методичні роз'яснення апеляційним, місцевим адміністративним судам з питань порушених в даному листі  і  проінформувати мене. 

 
 
З повагою

Керівник проекту                                                                             С. Кривицький