index, follow
Головна - Голові Верховної Ради України
Голові Верховної Ради України
Вих. 34/03/10                                                                    « 25 »  березня  2010 р.
 

Голові Верховної Ради України

Литвину Володимиру Михайловичу


Шановний Володимире Михайловичу!

4 квітня 2006 року Верховною Радою України було прийнято Закон України "Про внесення змін до деяких законів України з питань пенсійного забезпечення та соціального захисту військовослужбовців"(3591-IV), яким були внесені зміни до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (2262-12).

До прийняття Закону 3591-IV відповідно до пункту В статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" особам, що брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи під час проходження служби, були встановлені підвищення до пенсії 1 категорії на 10 відсотків, 2 та 3 категорії  на 5 відсотків.

Ініціаторами законопроекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України з питань пенсійного забезпечення та соціального захисту військовослужбовців» депутатами Верховної Ради України 4 скликання Каденюком Л.К., Бульбою С.С., Симоновим В.Д. в 2003 році запропоновано підвищення пенсії особам, що брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи під час проходження служби, вже існуючого збільшення на 5 відсотків,  а саме - для категорії 1 на 15 відсотків, 2 категорії  на 10 відсотків, 3 категорії залишити 5 відсотків.

Після прийняття в першому читанні Верховною Радою України 23 лютого 2006 року Закону України "Про внесення змін до деяких законів України з питань пенсійного забезпечення та соціального захисту військовослужбовців" Президентом України були надані пропозиції серед, яких незгода з підвищенням  на 5 відсотків  розміру пенсій за вислугу років військовослужбовцям - учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесеним до категорії 1 і 2 (абзац шостий підпункту 10 пункту 1 розділу І).

Проте на засіданні Верховної Ради України 4 квітня 2006 року при розгляді Закону України про внесення змін до деяких законів України з питань пенсійного забезпечення та соціального захисту військовослужбовців(реєстраційний № 3718-2) прийняти Закон без урахування зауважень Президента України не змогли.

В другій спробі прийняти закон з урахуванням пропозицій Президента та  на Ваш заклик до депутатів Верховної Ради України "змобілізуватися, бо закони просто палите", даний Закон було прийнято.

Але сталося так, що все ж таки Ви разом з колегами його "спалили".

Абзац п'ятий і шостий підпункту 10, де йдеться мова про підвищення на 5 відсотків розміру пенсій за вислугу років військовослужбовцям - учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесеним до категорії 1 і 2 з Закону України "Про внесення  змін до деяких законів України з питань пенсійного забезпечення та соціального захисту військовослужбовців", з урахуванням пропозицій Президента України виключили.

Пункт В статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", в якому були старі норми підвищення  розміру пенсій за вислугу років військовослужбовцям - учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесеним до категорії 1, 2, 3, в цьому же Законі викладений  в іншій редакції.

Таким чином, нові норми збільшення розміру пенсій за вислугу років військовослужбовцям - учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесеним до категорії 1, 2, 3 не прийняли,  і  попередні  не залишили.

Законом (3591-IV) не передбачалося скасування вищезазначеного підвищення.

Вважаю, що допущена була технічна помилка, проте вона спричинила зменшення пенсійного забезпечення осіб, звільнених з військової служби, які під час проходження військової служби брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.

Пенсійний фонд України, всупереч ст. 58 Конституції України, зменшив розміри пенсій військовим зазначеної категорії, посилаючись на зміну законодавства для зазначеної категорії військових пенсіонерів.

Сподіваюсь, що Вам та депутатському корпусу Верховної Ради України під силу виправити помилку, яка була здійснена при намаганні збільшити підвищення пенсії військовослужбовцям, які під час проходження військової служби брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи,  а в підсумку її скасовано.

Додаю матеріали документів, пов'язаних із роботою над законопроектом  (реєстраційний № 3718-2) з офіційного веб-сайту Верховної Ради України.

З повагою

Сергій КривицькийВИТЯГ - в  редакції до 04.04.2006 р

З А К О Н  У К Р А Ї Н И

Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб
 
Президент України                                                                      Л.КРАВЧУК

м. Київ,

9 квітня 1992 року

N 2262-XII

 
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 29, ст.399)

Стаття 13. Розміри пенсій за вислугу років

Пенсії за вислугу років призначаються в таких розмірах:

а) особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, які мають вислугу 20 років і більше (пункт "а" статті 12): за вислугу 20 років - 50 процентів, а звільненим у відставку за віком або за станом здоров'я - 55 процентів відповідних сум грошового забезпечення (стаття 43); за кожний рік вислуги понад 20 років - 3 проценти відповідних сум грошового забезпечення;

( Пункт "а" частини першої статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3946-12 від 04.02.94 )

б) особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, які мають загальний трудовий стаж 25 календарних років і більше, з яких не менше 12 років і 6 місяців становить військова служба, служба в органах внутрішніх справ або служба в державній пожежній охороні (пункт "б" статті 12): за загальний трудовий стаж 25 років - 50 процентів і за кожний рік стажу понад 25 років - один процент відповідних сум грошового забезпечення (стаття 43);

( Пункт "б" частини першої статті 13 в редакції Закону N 3946-12 від 04.02.94, із змінами, внесеними згідно із Законом N 1889-IV від 24.06.2004 )

в) особам, зазначеним у пунктах "а" і "б" цієї статті, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи під час проходження служби і віднесені до категорії 1, розмір пенсії за вислугу років збільшується на 10 процентів, а віднесеним до категорій 2, 3 - на 5 процентів відповідних сум грошового забезпечення.

( Пункт "в" частини першої статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законами N 3946-12 від 04.02.94, N 51-IV від 04.07.2002 )

Загальний розмір пенсії, обчислений відповідно до цієї статті, не повинен перевищувати 90 процентів відповідних сум грошового забезпечення, а особам, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи під час проходження служби і віднесені до категорії 1, - 100 процентів, до категорії 2, - 95 процентів.
 

Витяг з тексту підписаного Головою

Верховної Ради від 01.03.2006 р.З А К О Н   У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до деяких законів України

з питань пенсійного забезпечення та соціального захисту військовослужбовців


Верховна Рада України   п о с т а н о в л я є :

I. Внести зміни до таких законів України:

1) назву та преамбулу викласти в такій редакції: "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб

10) у статті 13:

пункти "б" і "в" частини першої викласти в такій редакції:

"б) особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, які мають страховий стаж 25 років і більше, з яких не менше 12 календарних років і 6 місяців становить військова служба, служба в органах внутрішніх справ, державній пожежній охороні, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції чи Державній кримінально-виконавчій службі України (пункт "б" статті 12): за страховий стаж 25 років - 50  процентів і за кожний повний рік стажу понад 25 років - 1 процент відповідних сум грошового забезпечення (стаття 43);

в) особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, які звільняються з військової служби на умовах Закону України "Про державні гарантії соціального захисту військовослужбовців, які звільняються зі служби у зв'язку з реформуванням Збройних Сил України, та членів їхніх сімей"(пункт "в" статті 12): за вислугу 15 років - 40 процентів відповідних сум грошового забезпечення із збільшенням цього розміру на 2 проценти за кожний повний рік вислуги понад 15 років, але не більше ніж 50 процентів відповідних сум грошового забезпечення (стаття 43)";

після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

"Особам, зазначеним у пунктах "а" - "в" цієї статті, які під час проходження служби брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і віднесені в установленому законом порядку до категорії 1, розмір пенсії за вислугу років збільшується на 15 процентів, віднесеним до категорії 2 - на 10 процентів, до категорії 3 - на 5 процентів відповідних сум грошового забезпечення".

У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою;

частину третю викласти в такій редакції: "Максимальний розмір пенсії, обчислений відповідно до цієї статті, не повинен перевищувати 90 процентів відповідних сум грошового забезпечення (стаття 43), а особам, які під час проходження служби брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і віднесені в установленому законом порядку до категорії 1, - 100 процентів, до категорії 2 - 95 процентів";

 
Голова Верховної Ради України                                                            В.ЛИТВИН

 

До № 3718-2 від 16.03.2006 р.,

Президент України

 
В И С Н О В О К

Головного  науково-експертного управління 

на  пропозиції Президента України до Закону України

"Про внесення змін до деяких законів України з питань пенсійного забезпечення та соціального захисту військовослужбовців"

(ДО № 3718-2 від 16.03.2006 р.)

Президентом пропонується внести до зазначеного Закону, прийнятого 23 лютого 2006 р., зміни, спрямовані на зменшення видатків державного бюджету на його реалізацію. Зокрема, в Законі, що надійшов на підпис, пропонується  виключити такі положення :

- щодо права членів сімей військовослужбовців та деяких інших осіб, які мають право на пенсію за Законом України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб", які загинули (померли) чи пропали безвісти під час проходження військової служби, служби в органах внутрішніх справ, державної пожежної охорони, органах і підрозділах цивільного захисту, податкової міліції чи Державної кримінально-виконавчої служби України, на отримання двох пенсій - пенсії в разі втрати годувальника, призначеної відповідно до      цього  Закону, та пенсії за віком або пенсії по інвалідності, або за вислугу років, або державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам відповідно до закону (абзац третій і четвертий підпункту 5 пункту 1 розділу І Закону);

- щодо підвищення на 5 відсотків пенсії за вислугу років військовослужбовцям - учасникам ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 1 та категорії 2 (абзаци п'ятий і шостий  підпункту 10 пункту 1 розділу І);

- стосовно підвищення на 10 відсотків розміру пенсій у разі втрати годувальника для членів сімей осіб начальницького складу (підпункт 17 пункту 1 розділу І).           

 Головне науково-експертне управління вважає за доцільне звернути увагу на такі обставини.

До зазначеного Закону Президентом України  вже  двічі подавались пропозиції (від 24.11.2005 р. та від 03.02.2006 р). Верховною Радою України пропозиції від 24.11.2005 р. були повністю враховані. При прийнятті останньої редакції Закону 23.02.2006 р. пропозиції від 03.02.2006 р. були враховані частково.

Тому, на наш погляд, нові пропозиції, які до того ж містять лише зауваження щодо неналежного фінансового обґрунтування окремих витрат, не можуть принципово вплинути на зміст та прийняття закону по суті.

 
Керівник Головного  управління                                 А. МАЦЮК

 

ПРОПОЗИЦІЇ
до Закону України "Про внесення змін до деяких

законів України з питань пенсійного забезпечення

та соціального захисту військовослужбовців"

Прийнятий Верховною Радою України 23 лютого 2006 року Закон України "Про внесення змін до деяких законів України з питань пенсійного забезпечення та соціального захисту військовослужбовців" не може бути підписаний Президентом України з таких підстав.

Абзацом четвертим підпункту 5 пункту 1 розділу І Закону передбачено надати батькам та дружинам (чоловікам), якщо вони не взяли повторний шлюб, військовослужбовців та деяких інших осіб, які мають право на відповідну пенсію, у разі коли такі особи загинули (померли) чи пропали безвісти під час проходження служби, право на отримання двох пенсій - пенсії за віком або по інвалідності, або за вислугу років, або державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам, а також пенсії в разі втрати годувальника.

Це положення Закону не узгоджується із загальноприйнятими нормами пенсійного законодавства, згідно з якими особі, яка має право на різні види пенсії, призначається одна з них за її вибором. Крім того, виконання зазначеного положення потребуватиме, за інформацією Кабінету Міністрів України, додаткових видатків з державного бюджету у розмірі  54,2 млн. гривень на рік.

 

Водночас Законом передбачено підвищити на 5 відсотків розміри пенсій за вислугу років військовослужбовцям - учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесеним до категорії 1 і 2 (абзац шостий підпункту 10 пункту 1 розділу І). Додаткові бюджетні витрати на реалізацію цієї норми становитимуть, за попередніми підрахунками Кабінету Міністрів України, 21,5 млн. гривень на рік.

 
Законом також пропонується підвищити на 10 відсотків пенсії в разі втрати годувальника для членів сімей військовослужбовців та інших осіб, які мають право на відповідну пенсію і загинули (померли) чи пропали безвісти (підпункт 17 пункту 1 розділу І). Реалізація цього положення, як повідомляє Кабінет Міністрів України, потребуватиме додаткових видатків з державного бюджету у розмірі 97,7 млн. гривень на рік.

Таким чином, із набранням з 1 січня 2007 року чинності наведеними вище нормами додаткові бюджетні видатки на зазначені виплати, за розрахунками Кабінету Міністрів України, становитимуть близько   173,4 млн. гривень на рік.

Між тим до Закону всупереч вимогам частини другої статті 27 Бюджетного кодексу України не додано пропозицій про джерела додаткових доходів для покриття збільшення видатків у наступному бюджетному періоді.

 
Виходячи з наведеного, пропоную абзаци третій і четвертий підпункту 5, абзаци п'ятий і шостий підпункту 10 та підпункт 17 пункту 1 розділу І Закону України "Про внесення змін до деяких законів України з питань пенсійного забезпечення та соціального захисту військовослужбовців" виключити.

 
Президент України                        В.ЮЩЕНКО  

 

Витяг з Стенограми

ЗАСІДАННЯ ДВАДЦЯТЬ ПЕРШЕ

Сесійний зал Верховної Ради України

4 квітня 2006 року, 16.00 година

Веде засідання Голова Верховної Ради України ЛИТВИН В.М.

ГОЛОВА. Шановні народні депутати! Я прошу зайняти свої місця, будемо продовжувати роботу. Я ще раз хочу сказати. Ви повинні, мабуть, знати мене за чотири роки роботи. Якщо я сказав, що без згоди Верховної Ради ми не будемо приймати рішення, по яким немає компромісу, так воно і буде. Сядьте на місця.

Прошу підготуватися до реєстрації. Я ще раз хочу сказати, що не буде розглядатися питання про приведення до присяги суддів, поки у нас немає порозуміння. Так що давайте будемо далі працювати, сядьте на місця.

Прошу підготуватися до реєстрації. Увімкніть систему „Рада".

16:02:01

Вечірнє засідання Верховної Ради України оголошую відкритим.

Шановні народні депутати! Оголошується до розгляду Закон України про внесення змін до деяких законів України з питань пенсійного забезпечення та соціального захисту військовослужбовців з пропозиціями Президента України від 16.03.2006 року, реєстраційний номер 3718-2.

Доповідач Заступник міністра фінансів Матвійчук Володимир Макарович. Немає? Будь ласка, Георгій Корнійович Крючков. Будь ласка, позиція комітету.

16:03:00

КРЮЧКОВ Г.К.

Президент України повернув для розгляду ще раз закон, про який доповів Головуючий. По трьох позиціях: Президент не підтримує пропозицію про підвищення на 10 відсотків пенсій в разі втрати годувальника для членів сімей військовослужбовців та інших осіб, які мають право на відповідну пенсію і загинули чи померли або пропали безвісти.

Він відмовився підтримати пропозицію про підвищення на п'ять відсотків розміру пенсій за вислугу років військовослужбовцям, учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесеним до першої, другої категорії, і пропозицію надавати батькам, дружинам, чоловікам, якщо вони не взяли повторний шлюб, військовослужбовців, які мають право на відповідну пенсію у разі, коли такі особи загинули, померли чи пропали безвісти під час проходження служби права на отримання пенсії за віком або по інвалідності чи за вислугу років та пенсії в разі втрати годувальника.

Ми вважаємо, що ці пропозиції є такими, що неприйнятні. Така позиція Головного науково-експертного управління. Головне юридичне управління при прийнятті цього закону не висловило будь-яких зауважень. Зазначення про те, що не вказані додаткові бюджетні видатки, ми спростуємо тим, що пропонується закон, щоб він набрав силу з першого січня 2007 року. Тому ці питання будуть вирішенні при   пприйнятті бюджету. У зв'язку з цим пропонуємо вето Президента відхилити.

ГОЛОВА. Шановні колеги, я прошу вас, поставте картки на місце. Ми розглядаємо виключно зараз закони, які стосуються вето Президента. Питання приведення до присяги і суддів Конституційного Суду сьогодні не буде розглядатися. Давайте тоді працювати. Ми ж з вами домовилися, і ви погодилися, і приходила делегація на переговори до мене...

Так, будь ласка, покажіть реєстрацію депутатів на табло. По фракціях, будь ласка, дайте. Так, присутні: Регіони України - 58. Зараз вставляють картки. Зараз, зачекаємо тоді давайте. Блок Тимошенко - 36, Народна партія - 34, „Наша Україна" - 38, СПУ - 28, Народний блок - 20, СДПУ(о) - 15. Далі, будь ласка. Українська народна партія - 16, Народний рух України - 16, Партія промисловців, підприємців - 11, „Відродження" - 9, „Реформи і порядок" - 13, позафракційні - 19.

Таким чином - прошу уваги, шановні народні депутати! - вноситься на голосування пропозиція комітету про подолання вето Президента України на Закон України "Про внесення змін до деяких законів України з питань пенсійного забезпечення та соціального захисту військовослужбовців". Реєстраційний номер 3718-2. Прошу голосувати.

16:07:38

За-233

Рішення не прийнято.

Яка позиція комітету, будь ласка, Георгій Корнійович Крючков.

Шановні колеги, ви змобілізуйтесь, бо закони просто палите.

16:07:51

КРЮЧКОВ Г.К.

Пропонується прийняти закон з урахуванням зауважень Президента.

ГОЛОВА. Я ставлю на голосування: про схвалення Закону України про внесення змін до деяких законів України з питань пенсійного забезпечення та соціального захисту військовослужбовців з урахуванням пропозицій Президента України, а відтак в новій редакції. Реєстраційний номер 3718-2. Прошу голосувати.

16:08:30

За-253

Закон прийнято.