index, follow
Головна - До верховного суду
До верховного суду
Вих. 33/03/10                                                                                « 25 »  березня  2010 р.Голові Верховного суду України

Онопенко В.В.

 

Шановний Василю Васильовичу.


В минулому, довгий час існувала диспропорція при обчисленні пенсій осіб, звільнених з військової служби у зв'язку зі зміною розміру хоча б одного з видів грошового забезпечення, або при введені нових додаткових видів грошового забезпечення.

Для подолання вказаної диспропорції законодавцями внесено зміни до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (далі Закон 2262-12) законами України № 1769-VI від 15.06.2004 р., № 2255-IV від 16.12.2004 р., на підставі, яких проведено перерахунок пенсій з урахуванням всіх додаткових видів грошового забезпечення військовим пенсіонерам, які при проходженні військової служби їх не отримували, та визначено досконалий механізм порядку перерахунку пенсій в подальшому, у зв'язку зі зміною розміру хоча б одного з видів грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців.

Такими змінами в законодавстві вперше, в історії незалежної держави було досягнуто єдність в встановленні умов та норм пенсійного забезпечення зазначеної категорії громадян України.

            Підсумовуючи та узагальнюючи судову практику попередніх років (до 01.01.2005 року) Пленум Верховного Суду України від 15.04.2005 року з метою забезпечення однакового застосування судами України норм законодавства про пенсійне забезпечення військовослужбовців та деяких інших осіб в своїй Постанові вичерпно встановив наступне:

            1. Відповідно до ст. 63 Закону № 2262-12 перерахунок раніше призначених пенсій військовослужбовцям та особам, котрі мають право на пенсію згідно із цим Законом, провадиться у зв'язку зі зміною (що сталася після звільнення їх зі служби) розмірів грошового забезпечення, виходячи з якого обчислюються пенсії.

            2. При збільшенні розміру окладів грошового утримання (посадового окладу й окладу за військовим (спеціальним) званням) перерахунку підлягають як відсоткова надбавка за вислугу років, так і інші додаткові види грошового забезпечення, що враховувалися при обчисленні пенсії та розмір яких визначається у відсотках від зазначених окладів грошового забезпечення.

            3. Звернути увагу судів на те, що законодавством з питань пенсійного забезпечення, яке діяло до 1 січня 2005 р., не було передбачено можливості перерахунку раніше призначених пенсій у зв'язку із запровадженням після звільнення військовослужбовців та осіб, котрі мають право на пенсію згідно із Законом № 2262-12, нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення, яких вони не отримували під час служби, а також премій. Закон №1769-IV, який набув чинності 1 січня 2005 р., не має зворотної сили, тому вимоги щодо перерахунку пенсії з урахуванням запроваджених після звільнення зі служби нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення та премій за минулий час, тобто до 1 січня 2005 р., задоволенню не підлягають.

            Саме з таких підстав, в подальшому своїми постановами Верховним судом України задовольнялися скарги військових пенсіонерів про перерахунок пенсій, скасовуючи рішення апеляційної інстанції та Вищого адміністративного суду України (наприклад, Постанова Верховного Суду України від 6 травня 2008 року, додається).

            Вважалось, що усі проблеми військових пенсіонерів щодо диспропорції у розмірах пенсійного забезпечення, які існували до 1 січня 2005 року зникли.

            Змін в законодавстві з 2005 року по цей час, що стосується перерахунку пенсійного забезпечення осіб, звільнених з військової служби не відбулося.

            Проте починаючи з 2009 року, аналогічні вимоги адміністративних позовів про перерахунок пенсійного забезпечення, осіб звільнених з військової служби у зв'язку із зміною грошового забезпечення військовослужбовців з урахуванням зміни розмірів існуючого виду додаткового грошового забезпечення - премії, Верховним судом України всупереч ч. 3 статті 63 Закону 2262-12 та своєї ж Постанови Пленуму Верховного Суду України від 15.04.2005 року, вже не задовольняються, скасовуючи позитивні рішення судів першої, апеляційної інстанції та Вищого адміністративного суду України.

           

            З 1 квітня 2007 року на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2007 року № 594 "Деякі питання грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу у 2007 році " (далі Постанова 594),  Наказу Міністра оборони України від 14.04.2007 р. № 175 "Про встановлення граничних розмірів премій військовослужбовцям Збройних сил України" (далі Наказ 175), введені граничні розміри премії, виходячи з посадових окладів і стажу безперервної  військової служби.

Так, розмір грошового забезпечення військовослужбовців з 1 квітня 2007 року змінився за рахунок підвищення премії згідно вищезазначених нормативних актів, а це у відповідності до ч. 3 ст. 63 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (далі Закон України 2262-12) є підставою для здійснення перерахунку раніше призначених пенсій зазначеної категорії громадян.

Такий перерахунок пенсійними органами здійснено не було і десятки тисяч військових пенсіонерів звернулися до суду за захистом своїх прав згідно ч. 3 статті 63 Закону України 2262-12, а також пам'ятаючи надані Верховним Судом України всім судовим установам обґрунтовані рекомендації щодо перерахунку пенсійного забезпечення при будь-яких змінах грошового забезпечення відповідної категорії військовослужбовців.

Значна більшість суддів України, в тому числі першої, апеляційної, а також Вищого адміністративного Суду України задовольняла позовні вимоги про перерахунок пенсій військовим пенсіонерам, але Верховним Судом України, всупереч своєї ж Постанови Пленуму Верховного Суду України від 15.04.2005 року № 4, прийнято рішення відмовляти в задоволені цих позовних вимог посилаючись на тимчасовість  нормативно-правових актів - Постанови 594 та Наказу 175.

Додаткових або особливих умов щодо відмови у перерахунку пенсійного забезпечення чинним законодавством не встановлено.

 

Адміністративні позови військових пенсіонерів містять вимоги перерахунку пенсій, саме на час чинності зазначених нормативно-правових актів, на підставі, яких змінено грошове забезпечення військовослужбовці з 01 травня по 31 грудня 2007 року. І це цілком правомірно.

Щодо тимчасовості, то з таких міркувань Закон України „Про Державний бюджет України на 2007 рік" є теж тимчасовим (січень-грудень 2007 року), а тому, за логікою судів першої та апеляційної інстанції, видатки за вказаним Законом можна не проводити, наприклад не виплачувати заробітну плату працівникам судових установ.

Крім того, якби в 2008 році грошове забезпечення військовослужбовців зменшилося, тоді було б доречним вказувати про тимчасовий характер його збільшення, але воно (грошове забезпечення), значно збільшилося на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2007 року № 1294 (далі Постанова 1294).

Збільшення грошового забезпечення військовослужбовців з урахуванням введення граничних розмірів премії, як свідчать фахівці Департаменту фінансів Міністерства оборони України, мало перехідний характер перед введенням в дію Постанови 1294 - кошти було заплановано, але на законодавчому рівні не всі питання були вирішенні (необхідно було скасувати попередні нормативні акти, які визначали склад грошового забезпечення військовослужбовців) .

 

Крім того, Верховним судом України, відмовляючи у задоволені вимог даної категорії справ, повністю не перевірено і не досліджено що Законом України "Про Державний бюджет України на 2007 рік"  відповідні видатки були передбачені.

В 2007 році відповідно з додатком № 3 Закону України, від 19.12.2006, № 489-V "Про Державний бюджет України на 2007 рік" за кодом програмної класифікації видатків державного бюджету 2101020  (Утримання особового складу Збройних Сил України ) передбачені видатки на суму 5108845,3 тис. грн. у порівнянні з 2776104,8 тис. грн., що встановленні на 2006 р., згідно з Законом України, від 20.12.2005, № 3235-IV "Про Державний бюджет України на 2006 рік", що складає збільшення фінансування на 85%.

Збільшення інших складових грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України у 2007 році  не передбачалося.

Згідно звіту про виконання бюджету Пенсійного фонду України за 2007 р. затвердженого постановою Пенсійного фонду від 08.04.2008 р. № 8-1 дотації на пенсійне забезпечення військовослужбовців у сумі  621,7 млн. грн. не використано.

Це свідчить про те, що Державним бюджетом видатки на збільшення пенсій військовим були передбачені, проте перерахунок військових пенсій не здійснено.

А тому зовсім безпідставним і необґрунтованим є висновок Верховного Суду України, що виплата премії дозволена за наявності передбачених підстав лише в межах видатків, передбачених у кошторисах військових частин для грошового забезпечення військовослужбовців у 2007 році, що виключає їх як підставу для перерахунку пенсій.

Це означає, що перерахунок пенсій можливий за умови наявності  видатків, передбачених у кошторисах військових частин для грошового забезпечення військовослужбовців у 2007 році?  

Виплата пенсійного забезпечення здійснюється за видатками Державного бюджету, які в 2007 році не використані на суму 621,7 млн. грн., але аж ніяк за видатками передбаченими у кошторисах військових частин.

Але  це не є підставою для відмови у проведенні перерахунку пенсії у відповідності до ч. 3 статті 63 Закону 2262-12.

 

Слід також зазначити, що військовослужбовцям, які звільнилися в 2007 році після введення в дію Наказу 175 пенсія обчислювалася з урахуванням зазначених граничних розмірів премії.

Знову відроджується диспропорція в обчисленні раніше призначених пенсій?

В преамбулі  Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" зазначено, що цей Закон спрямований  на встановлення  єдності  умов  та   норм   пенсійного забезпечення зазначеної категорії громадян України.

Держава гарантує перерахунок призначених пенсій у зв'язку із збільшенням рівня  грошового забезпечення, надання  передбачених  законодавством  державних соціальних  гарантій, вжиття на  державному рівні  заходів, спрямованих на їх соціальний захист.

           

Дуже помітним є також протистояння Верховного суду України та Вищого адміністративного суду України - рішення високих Судів протилежні.

            У складі Верховного суду України, Вищого адміністративного суду України судді - фахівці права високого рангу, більшість - заслужені юристи України, у яких великий досвід роботи в судових установах різних інстанцій і тому зовсім не зрозумілі такі розбіжності у застосуванні норм матеріального і процесуального права.

Виправити ситуацію, повернути довіру сучасному судочинству в нашій незалежній державі, можливо тільки завдяки рішенням, які будуть ґрунтуватись на Конституції України, а також на чинному законодавстві, яке не суперечить їй.

 

На підставі викладеного, Прошу ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ врахувати надані пояснення та переглянути практику з питань пенсійного забезпечення військовослужбовців по перерахунку пенсій зазначеної категорії громадян в 2007 році і усунути протиріччя Закону України 2262-12, Постанови Пленуму Верховного суду України від 15.04.2005 року № 4 та відповідних рішень 2009 -2010 років.Керівник проекту
Сергій Кривицький