Конституційний суд. Два рішення для порівняння.(Витяги).
Главная - Новини
Новини
Конституційний суд. Два рішення для порівняння.(Витяги).


Рішення КС від 22.11.2010 року № 30-рп/2010 р.

Конституційний Суд України у складі суддів:

Головіна Анатолія Сергійовича - головуючого,
Бауліна Юрія Васильовича,
Бринцева Василя Дмитровича,
Вдовіченка Сергія Леонідовича,
Винокурова Сергія Маркіяновича,
Гультая Михайла Мирославовича,
Запорожця Михайла Петровича,
Кампа Володимира Михайловича,
Колоса Михайла Івановича,
Маркуш Марії Андріївни,
Сергейчука Олега Анатолійовича,
Стецюка Петра Богдановича,
Стрижака Андрія Андрійовича,
Ткачука Павла Миколайовича,
Шаптали Наталі Костянтинівни,
Шишкіна Віктора Івановича

 

Рішення КС від 25.01.2012 року № 03-рп/2012 р.

Конституційний Суд України у складі суддів:

Головіна Анатолія Сергійовича - головуючого,
Бауліна Юрія Васильовича,
Бринцева Василя Дмитровича,
Вдовіченка Сергія Леонідовича,
Винокурова Сергія Маркіяновича,
Гультая Михайла Мирославовича,
Запорожця Михайла Петровича,
Кампа Володимира Михайловича,
Колоса Михайла Івановича,
Лилака Дмитра Дмитровича,
Маркуш Марії Андріївни,
Овчаренка В’ячеслава Андрійовича,
Пасенюка Олександра Михайловича‚
Сергейчука Олега Анатолійовича - доповідача,
Стецюка Петра Богдановича,
Шаптали Наталі Костянтинівни,
Шишкіна Віктора Івановича

Конституційний Суд України неодноразово за зверненнями суб'єктів  права  на  конституційне подання розглядав справи і приймав рішення щодо відповідності Конституції України ( 254к/96-ВР  ) (конституційності)  законів  про Державний бюджет України чи їх окремих положень. Зокрема, у Рішенні від 9 липня 2007 року N  6-рп/2007 ( v0a6p710-07) (справа про  соціальні гарантії громадян) Конституційний Суд України встановив, що вимоги щодо змісту закону про Державний бюджет України містяться в частині другій статті 95 Конституції України ( 254к/96-ВР ), положення якої конкретизовано  у статті 38 Кодексу ( 2542-14 ); визначений частиною другою статті 95 Конституції України ( 254к/96-ВР ), частиною другою  статті  38 Кодексу ( 2542-14 ) перелік правовідносин, які регулюються законом про Державний бюджет України, є вичерпним;зі змісту положень Конституції України ( 254к/96-ВР ) та Кодексу ( 2542-14 ) вбачається, що закон про Державний бюджет України як правовий акт,чітко зумовлений поняттям бюджету як плану формування та використання фінансових ресурсів, має особливий  предмет регулювання, відмінний від інших законів України - він стосується виключно встановлення доходів та  видатків  держави на загальносуспільні  потреби,  тому  цим законом не можуть вноситися зміни,  зупинятися дія чинних  законів України, а  також встановлюватися інше (додаткове) правове регулювання відносин, що є предметом інших законів України (абзаци  четвертий, п'ятий, шостий пункту 4 мотивувальної частини) ( v0a6p710-07 ).

Визнавши вказаним  рішенням  ( v0a6p710-07 ) окремі положення Закону України  "Про  Державний  бюджет України на 2007 рік" ( 489-16   ) такими, що  не  відповідають  Конституції  України (254к/96-ВР ), Конституційний Суд України звернув увагу Верховної Ради  України,  Президента  України, Кабінету Міністрів України на необхідність додержання положень статей 1, 3, 6, 8, 19, 22, 95, 96 Конституції  України  ( 254к/96-ВР ), статей 4, 27 частини другої статті 38  Кодексу  (  2542-14  )  при підготовці,  прийнятті  та введенні  в  дію  закону про Державний бюджет України (пункти 1, 4 резолютивної частини) ( v0a6p710-07 ). На зазначених  положеннях  Основного Закону  України ( 254к/96-ВР  ), Кодексу ( 2542-14 ) і наведених правових позиціях Конституційного Суду  України  ґрунтувалося   його   Рішення   від 22 травня  2008  року  N  10-рп/2008 ( v010p710-08 ) у справі щодо предмета та змісту  закону  про  Державний  бюджет України,  яким визнано неконституційними  окремі  положення  Закону України "Про Державний бюджет України на 2008  рік  та  про  внесення  змін  до деяких законодавчих   актів України" ( 107-17) (пункт  2 резолютивної частини)(v010p710-08 ). У цьому рішенні (v010p710-08 )

Конституційний Суд України дійшов висновку, що законом про Державний бюджет України не можна вносити зміни до інших законів, зупиняти їх дію чи скасовувати їх, оскільки з об'єктивних причин це створює протиріччя у законодавстві; у разі необхідності зупинення дії законів, внесення до них змін і доповнень, визнання їх нечинними мають використовуватися окремі закони (абзаци третій, четвертий пп 5.4 пункту 5 мотивувальної частини) ( v010p710-08 ).

Конституційний Суд України виходить з того, що надання Верховною Радою України права Кабінету Міністрів України встановлювати у випадках, передбачених законом, порядок та розміри соціальних виплат та допомоги, які фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України, пов’язується з його функціями, визначеними в пунктах 2, 3 статті 116Конституції України. Отже, Кабінет Міністрів України регулює порядок та розміри соціальних виплат та допомоги, які фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України, відповідно до Конституції та законів України.

Таким чином, в аспекті конституційного подання положення частини другої статті 96, пунктів 2, 3, 6 статті 116 Конституції України треба розуміти так, що повноваження Кабінету Міністрів України щодо розробки проекту закону про Державний бюджет України та забезпечення виконання відповідного закону пов’язані з його функціями, в тому числі щодо реалізації політики у сфері соціального захисту та в інших сферах. Кабінет Міністрів України регулює порядок та розміри соціальних виплат та допомоги, які фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України, відповідно до Конституції та законів України.

Конституційний Суд України виходить з того, що надання Верховною Радою України права Кабінету Міністрів України встановлювати у випадках, передбачених законом, порядок та розміри соціальних виплат та допомоги, які фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України, пов’язується з його функціями, визначеними в пунктах 2, 3 статті 116Конституції України. Отже, Кабінет Міністрів України регулює порядок та розміри соціальних виплат та допомоги, які фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України, відповідно до Конституції та законів України.

Таким чином, в аспекті конституційного подання положення частини другої статті 96, пунктів 2, 3, 6 статті 116 Конституції України треба розуміти так, що повноваження Кабінету Міністрів України щодо розробки проекту закону про Державний бюджет України та забезпечення виконання відповідного закону пов’язані з його функціями, в тому числі щодо реалізації політики у сфері соціального захисту та в інших сферах. Кабінет Міністрів України регулює порядок та розміри соціальних виплат та допомоги, які фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України, відповідно до Конституції та законів України.

В аспекті конституційного подання….треба розуміти так, що суди під час вирішення справ про соціальний захист громадян керуються, зокрема, принципом законності. Цей принцип передбачає застосування судами законів України, а також нормативно-правових актів відповідних органів державної влади, виданих на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, в тому числі нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, виданих у межах його компетенції‚ на основі і на виконання Бюджетного кодексу України, закону про Державний бюджет України на відповідний рік та інших законів України.