Про правові наслідки прийняття Постанови КМ України від 23.04.2012 р. № 355
Главная - Про правові наслідки прийняття Постанови КМ України від 23.04.2012р. № 355
Про правові наслідки прийняття Постанови КМ України від 23.04.2012р. № 355
На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2012 р. № 355 “ Про підвищення розмірів пенсій, призначених відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” уповноваженими органами силових відомств підготовлені довідки про розмір грошового забезпечення визначеного відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2007 р. N 1294 "Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб" станом на 01 квітня 2012 року.

 

Надані довідки свідчать про фактичне збільшення розміру грошового забезпечення військовослужбовців відповідної категорії з 01 квітня 2012 року.

 

Відповідно до ч. 3 ст. 63 Закону 2262-12, усі призначені за цим Законом пенсії підлягають перерахунку у зв'язку зі зміною розміру хоча б одного з видів грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, або у зв'язку із введенням для зазначених категорій осіб нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах, встановлених законодавством. Перерахунок пенсій здійснюється на момент виникнення права на перерахунок пенсій і провадиться у порядку, (45-2008-п), встановленому Кабінетом Міністрів України, у строки, передбачені частиною другою статті 51 цього Закону.

 

Згідно п. 4 Постанови Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2008 року № 45 “Порядок проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 року №393" перерахунок пенсії здійснюється на момент виникнення такого права і проводиться у строки, передбачені частиною другою статті 51 Закону ( 2262-12 ).


Момент виникнення такого права – збільшення грошового забезпечення відповідної категорії військовослужбовців.

 

Крім того, неврахування збільшення грошового забезпечення при перерахунку пенсії, або, взагалі відмова у її проведенні призведе до дискримінації однієї із категорій осіб, що недопустимо з огляду на положення ст. 24 Конституції України та ст. 14 Конвенції про захист прав та основоположних свобод людини.

 

Пенсійний фонд України і його територіальні органи у своїй діяльності повинні керуватися Конституцією України та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, іншими актами законодавства України, а також дорученнями Президента України та Міністра.

 

Не дивно, що пенсійні органи відмовляють у проведенні перерахунку пенсій військовим пенсіонерам на підставі нових довідок про розмір грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців.

 

Відстояти свої права у суді цілком реально, враховуючи недавню правову позицію Верховного Суду України (Постанова від 24 квітня 2012 року, справа № 21-84а12, додаток № 11), якою зазначено, що частина третя статті 63 Закону  № 2262-ХІІ не вказує на рішення суб'єкта владних повноважень про зміну видів грошового забезпечення військовослужбовців як на підставу для перерахунку пенсії, а пов'язує її перерахунок з фактичною зміною видів грошового забезпечення.